ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

№ 5 "МАЛЯТКО" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ

30.08.2019 №1

м. Первомайський

засідання педагогічної ради

Голова - С.П. Кофан

Секретар - Н.О. Матющенко

Присутні: 22 члени педагогічної ради

Відсутні : 0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

«Пріоритетнізавданняпедагогічногоколективущодостворенняінноваційногоосвітнього простору в дошкільномузакладі»

1.1.Вибори секретаря педагогічноїради

1.2. Виконаннярішеньпопередньоїпедради (інформація)

(доповідач С.П. Кофан)

1.3. «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» (Лист МОН України від 13.06.2018 № 1/9-386) виступ, обговорення (доповідач Н.О.Матющенко)

1.4.Результативністьпроведенняоздоровчоїроботи ДНЗ №5 педагогами та медичнимипрацівниками у літнійперіод.

Аналітичнадовідка. Результативність оперативно-оглядового контролю щодопідготовкивіковихгруп до нового 2018/2019навчального року. (доповідачі: Краснікова Ю.С., Н.О.Матющенко)

1.5.Обговорення, корегування та затвердження:

-річного плану роботипедагогічногоколективу на 2019 /2020навчальний рік;

- плану наступностіроботи ДНЗ №5 та ЗОШ №2 на 2019/2020 навчальний рік;

-плану роботи з дітьминеохопленимидошкільноюосвітою на 2019/2020 навчальний рік;

-режиму дня та розкладу занять віковихгруп на 2019/2020 навчальний рік;

-плану оздоровчоїроботи на 2019/2020 навчальний рік та оздоровчий період;

-погодженнянавчального плану роботи на 2019/2020 навчальний рік, схему написання календарного плану.(доповідач Н.О.Матющенко)

1.6. «Професійний портфель педагога» (власні надбання педагогів)творчі звіти педагогів, презентація методичних та дидактичних посібників (доповідачі педагоги)

1.1. СЛУХАЛИ: Кофан С.П., завідувача дошкільного навчального закладу, яка наголосила, що для оформлення документації педагогічних рад слід обрати секретаря педагогічних рад на наступний навчальний рік.

ВИСТУПИЛИ: Іваненко Л.В., інструктор з фізичної культури, голова профспілкового комітету дошкільного закладу, яка запропонувала обрати секретарем педагогічних рад Матющенко Н.О., вихователя-методиста дошкільного закладу.

Результати голосування:

«за» -22(двадцять два) , «проти» - 0 (нуль), «утрималися» - 0(нуль).

1.1. ВИРІШИЛИ: Матющенко Н.О, вихователя-методиста, обрати секретарем педагогічних рад дошкільного закладу на 2019/2020 навчальний рік (протягом навчального року)

1.2.СЛУХАЛИ:С.П. Кофан, завідувача ДНЗ №5, яка проінформувала членів педагогічної ради про виконання рішень попередньої педагогічної ради

ВИСТУПИЛИ: Аванесова О.М., музичний керівник ДНЗ, котра запропонувала прийняти до уваги інформацію та в наступному навчальному році спрямувати зусилля на роботу з урахуванням матеріальної бази, рівня якості освітнього процесу, взаємодію з батьками, колегами, школою, планування та реалізацію заходів, спрямованих на досягнення у навчанні, вихованні та розвитку дітей.

Результати голосування:

«за» -23(двадцять три) , «проти» - 0 (нуль), «утрималися» - 0(нуль).

1.2. ВИРІШИЛИ: прийняти до уваги інформацію,внаступному навчальному році спрямувати зусилля на роботу з урахуванням матеріальної бази, рівня якості освітнього процесу, взаємодію з батьками, колегами, школою, планування та реалізацію заходів, спрямованих на досягнення у навчанні, вихованні та розвитку дітей. (постійно) (відповідачі педагоги)

1.3.СЛУХАЛИ: С.П. Кофан, завідувача ДНЗ №5, яказагострила увагу на Листі МОН України від 13.06.2018 № 1/9-386«Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» та інтеграції побудови освітнього процесу в дошкільному закладі: інноваційні аспекти та завдання педагогічного колективу дошкільного закладу по роботі над освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Вона звернула увагу на пріоритетні напрямки та завдання діяльності педагогічного колективу ДНЗ №5 у 2019/2020 навчальному році.

ВИСТУПИЛИ: Діхтяр О.Б, вчитель-логопед ДНЗ, яка запропонувала в наступному навчальному році будувати освітній процес у дошкільному закладі згідно Листа МОН України від 13.06.2018 № 1/9-386«Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2019/2020 навчальному році».

Аксьонова В.О, вихователь, котра розповіла про застосування у своїй роботі інноваційних технологій, про організацію роботи над вивченням оновленої освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та організацію самоосвітньої діяльності запропонувавши педагогам працювати над самовдосконаленням фахової майстерності шляхом самоосвіти, а саме веденням планової роботи та підбором матеріалів для теки самоосвітньої діяльності та знайомством з ефективним педагогічним досвідом педагогів закладу та педагогів міста, області.

Результати голосування:

«за» -23(двадцять три) , «проти» - 0 (нуль), «утрималися» - 0(нуль).

1.3. ВИРІШИЛИ: будувати освітній процес у дошкільному закладі згідно Листа МОН України від 13.06.2018 № 1/9-386«Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2019/2020 навчальному році».

Спрямувати роботу у наступному навчальному році на вирішення основних завдань дошкільного закладу:

1) Забезпечувати розвиток індивідуальних інтелектуальних здібностей дітей, починаючи з раннього віку, за допомогою інноваційних технологій. Продовжувати вести поглиблену роботу щодо зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму, забезпечення соціальної охорони, в тому числі належної правової освіти та захисту прав дитини.

2) Створювати умови для розвитку комунікативної компетентності; виховання любові до рідного краю, його історії, культури, розвитку національної самосвідомості у дітей дошкільного віку.

3) Забезпечувати умови для розвитку творчої особистості дитини , природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості. Спрямовувати спільну діяльність педагогів та батьків на формування у дітей соціально – ціннісних якостей, позитивного морального досвіду.

4) Активізувати використання ігрових технологій, ігор, ігрових методів, які більш ефективно стимулювали б пізнавальну активність, ігрову діяльність та творчість дошкільників.(протягом року) (відповідачі педагоги)

1.4. СЛУХАЛИ:

Краснікову Ю.С., сестру медичну старшу, яка зробила докладний аналіз захворюваності за літній період, наголосивши, що влітку у закладі оздоровлювалося 220 дітей. Вона розповідала про завдання педагогів щодо попередження дитячого травматизму та зниженню дитячої захворюваності, загартування дітей у літній період, його організацію та проведення в умовах дитячого закладу, фізкультурно – оздоровчу роботу в ДНЗ.

Н.О. Матющенко, вихователя – методиста ДНЗ, яка проаналізувала роботу педагогів в літній оздоровчий період по проведенню заходів спрямованих на оздоровлення дітей та загартування. Вона відзначила найбільше ефективні заходи, а саме, Дні здоров’я, колективні змагання та естафети, спортивні ігри та розваги.

Вихователь-методист надала аналітичнудовідку прорезультативність оперативно-оглядового контролю щодопідготовкивіковихгруп до нового 2019/2020 навчального року відзначивши, що найвищі результати мають групи:

№ 5, вихователь Товкач Т.В.,Конопля Т.В. помічник вихователя Богданова Т.Є.,

№2 - вихователі Засядьвовк Л.Л., помічник вихователя Юсова І.Г. ,

№7 – вихователь Сердюк О.А., помічник вихователя Григор’єва І.В.

ВИСТУПИЛИ:

Васильєва А.О., сестра з дієтичного харчування ДНЗ №5, яка слушно зауважила, що педагоги, медичні працівники прикладають максимум зусиль для зміцнення та збереження здоров’я вихованців ДНЗ. В ДНЗ приділяється увага щодо поліпшення збалансованості харчового раціону протягом дня.

Колисник О.С., вихователь ДНЗ, яка впевнено наголошувала на значущість питань зниження дитячої захворюваності, вона розповідала про завдання педагогів щодо попередження дитячого травматизму та зниженню дитячої захворюваності, загартовуючи процедурах, їх організацію та проведення в умовах дитячого закладу, фізкультурно–оздоровчу роботу в ДНЗ.

Світлана Олексіївна, запропонувала з метою зміцнення здоров’я та зниження захворюваності організовано проводити загартовуючи процедури, організувати роботу по профілактиці захворювань, в осінньо – зимовий період організувати вживання фіто чаїв та проводити фізкультурно – оздоровчу роботу згідно вікових можливостей дітей в кожній віковій групі.

Результати голосування:

«за» -23(двадцять три) , «проти» - 0 (нуль), «утрималися» - 0(нуль).

1.4. ВИРІШИЛИ:

1.4.1. З метою зміцнення здоров’я та зниження захворюваності посилити фізкультурно – оздоровчу роботу в ДНЗ (постійно), (відповідачі: вихователі, інструктор з фізичної культури)

1.4.2. Ефективно та організовано проводити загартовуючи заходи в кожній віковій групі, оновити куточки загартування у кожній віковій групі (до 1.11.2019), (відповідачі - вихователі)

1.5.СЛУХАЛИ:

Н.О. Матющенко, вихователя – методиста ДНЗ, яка ознайомила педагогів з планом роботи педагогічного колективу 2019 /2020 навчальний рік; планом наступності роботи ДНЗ №5 та ЗОШ №2 на 2019 /2020 навчальний рік; планом роботи з дітьми неохопленими дошкільною освітою на 2019/ 2020 навчальний рік; режимом дня та розкладом занять вікових груп; планом оздоровчої роботи на 2019/2020 навчальний рік та оздоровчий період;

навчальним планом роботи на 2019/2020 навчальний рік.

ВИСТУПИЛА:

Лисьонкова Т.С., вихователь, яка запропонувала прийняти до уваги перелічені плани та заходи, затвердити їх та прикласти максимум зусиль для їх виконання.

Результати голосування:

«за» -23(двадцять три) , «проти» - 0 (нуль), «утрималися» - 0(нуль).

1.5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити:

річний план роботи педагогічного колективу на 2019 /2020 навчальний рік;

план наступності роботи ДНЗ №5 та ЗОШ №2 на 2019 /2020 навчальний рік;

план роботи з дітьми неохопленими дошкільною освітою на 2019/ 2020 навчальний рік;

режим дня та розклад занять вікових груп на 2019/ 2020 навчальний рік;

план оздоровчої роботи на 2019/2020 навчальний рік та оздоровчий період;

навчальний план роботи на 2019/2020 навчальний рік.

Планування освітньої роботи з дітьми здійснювати за блочно-тематичним принципом, за режимними моментами. Схема запису плану текстова. (протягом року) (відповідачі: адміністрація та педагоги)

1.6.СЛУХАЛИ: Н.О. Матющенко, вихователя – методиста ДНЗ, котра запропонувала педагогам розповісти колегам про власні надбання та презентувати методичні та дидактичні посібники виготовлені власноруч.

ВИСТУПИЛИ:

Л.Л. Засядьвовк, яка презентувала посібник для дітей старшого дошкільного віку - «Чарівна коробочка»

О.І. Волохова презентувала посібник для дітей раннього та молодшого віку - «Незвичайна книга»

О.А Сердюк презентувала посібник для дітей старшого дошкільного віку «Зоряне небо»

Л.М. Інькова презентувала посібник для дітей старшого дошкільного віку «Лепбук «Україна»

1.6. ВИРІШИЛИ: максимально використовувати ігрові та дидактичні посібники на всіх видах занять з дошкільниками та у повсякденному житті (постійно) (відповідачі – педагоги)

Голова С.П. Кофан

Секретар Н.О. Матющенко

Кiлькiсть переглядiв: 190